ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  

 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

1. 

3/2/2020  Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

2. 

3/9/2019  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

3. 

13/6/2019  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

4. 

24/4/2019  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

5. 

24/4/2019  Σημαντικές Συμμετοχές

6. 

24/4/2019  Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

7. 

24/4/2019  Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

8. 

24/4/2019  Αποχώρηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

9. 

24/4/2019  Ανακοίνωση διορισμού μέλους διοικητικού συμβουλίου

10. 

24/4/2019  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

11. 

24/4/2019  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

12. 

24/4/2019  Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

13. 

24/4/2019  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

14. 

24/8/2018  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2018

15. 

28/6/2018  Επιτροπές Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

16. 

28/6/2018  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

17. 

22/6/2018  Σημαντικές Συμμετοχές

18. 

22/6/2018  Συναλλαγή Αξιωματούχου

19. 

22/6/2018  Σημαντική Συμμετοχή

20. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

21. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

22. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

23. 

21/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

24. 

20/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

25. 

11/6/2018  Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Αποστολή Επιστολών Παραχώρησης

26. 

21/5/2018  Έγκριση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου

27. 

7/5/2018  Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

28. 

7/5/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

29. 

2/5/2018  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017

30. 

17/4/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

31. 

2/4/2018  Ενημερωτικό Δελτίο 30/03/2018

32. 

9/3/2018  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

33. 

28/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

34. 

7/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

35. 

15/1/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

36. 

9/1/2018  Διορισμός εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας

37. 

29/12/2017  Παραίτηση Ελεγκτών

38. 

24/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου (Διορθωτική)

39. 

23/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου

40. 

17/10/2017  Έκδοση και παραχώρηση 5.139.240 νέων σύνηθων μετοχών στην Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σία Λτδ

41. 

10/10/2017  Αναβολή Συνεδρίας

42. 

28/9/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

43. 

26/9/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου – Παραχώρηση 5.139.240 σύνηθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,02 στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλή & Σια Λτδ έναντι συνολικού ποσού €2.030.000

44. 

26/9/2017  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Αποποίηση Δικαιωμάτων Προτίμησης για παραχώρηση 5.139.240 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,02 έκαστη στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλής και Σια Λτδ.

45. 

13/9/2017  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017

46. 

6/9/2017  Διαδικασία Ανακεφαλοποίησης σύμφωνα με την Φερεγγυότητα ΙΙ

47. 

5/9/2017  Ανακοίνωση αναφορικά με δημοσίευμα για φερόμενη εμπλοκή της Εταιρείας σε ανύπαρκτα δυστυχήματα

48. 

4/9/2017  Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή

49. 

1/9/2017  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

50. 

31/8/2017  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβούλιου για Μεταβολή κεφαλαίου

51. 

31/8/2017  Διορισμός μέλους του ΔΣ

52. 

25/8/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

53. 

11/8/2017  Συνέχιση Συνεδρίας ΔΣ Κόσμος Ασφαλιστικής

54. 

2/8/2017  Αναδιάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

55. 

2/8/2017  Διορισμός μέλων

56. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Διορισμών

57. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

58. 

30/6/2017  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

59. 

22/6/2017  Αλλαγή Επιτροπής Ελέγχου

60. 

22/6/2017  Ετήσια Γενική Συνέλευση

61. 

16/6/2017  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

62. 

22/5/2017  Μείωση κεφαλαίου

63. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

64. 

11/5/2017  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016

65. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

66. 

22/12/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

67. 

1/9/2016  Ανακοίνωση Κράτους Καταγωγής

68. 

5/8/2016  Ειδοποίηση Σύγκλισης Διοικητικού Συμβουλίου

69. 

30/6/2016  Διορισμός Γραμματέα

70. 

29/6/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

71. 

22/6/2016  Λειτουργός Συμμόρφωσης

72. 

16/6/2016  Παραίτηση Γραμματέα

73. 

16/6/2016  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

74. 

17/5/2016  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2016

75. 

22/4/2016  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

76. 

11/4/2016  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

77. 

6/4/2016  Αποχώρηση Οικονομικού Διευθυντή

78. 

26/2/2016  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

79. 

8/2/2016  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

80. 

17/12/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

81. 

3/11/2015  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

82. 

26/8/2015  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

83. 

24/7/2015  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

84. 

29/6/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

85. 

11/6/2015  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

86. 

6/5/2015  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

87. 

3/4/2015  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

88. 

27/3/2015  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2014 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

89. 

6/3/2015  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

90. 

27/2/2015  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

91. 

4/2/2015  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

92. 

11/12/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

93. 

6/11/2014  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

94. 

29/8/2014  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

95. 

23/7/2014  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

96. 

22/7/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

97. 

12/6/2014  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

98. 

7/5/2014  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

99. 

29/4/2014  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

100. 

25/4/2014  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2013 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

101. 

27/3/2014  Αναβολή συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου

102. 

5/3/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας"

103. 

26/2/2014  Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

104. 

5/2/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013"

105. 

17/12/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

106. 

5/11/2013  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

107. 

30/8/2013  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

108. 

10/7/2013  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

109. 

26/6/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

110. 

13/6/2013  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

111. 

2/5/2013  Απόκτηση ποσοστού συμμετοχής άνω του 10%

112. 

30/4/2013  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

113. 

24/4/2013  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

114. 

19/4/2013  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2012 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

115. 

29/3/2013  Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 04-2013 του ΧΑΚ

116. 

28/3/2013  Αναβολή της εξέτασης των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012

117. 

7/3/2013  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

118. 

27/2/2013  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

119. 

5/2/2013  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

120. 

19/12/2012  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημία

121. 

13/11/2012  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

122. 

31/8/2012  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

123. 

17/7/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

124. 

26/6/2012  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

125. 

21/6/2012  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

126. 

10/5/2012  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

127. 

20/4/2012  Πληροφόρηση άρθρου 18 του Ν. 190(Ι)2007

128. 

6/4/2012  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

129. 

30/3/2012  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2011, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

130. 

9/3/2012  Διάθεση και απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

131. 

9/3/2012  Δημοσιοποίηση Λήψης ειδοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

132. 

8/3/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

133. 

29/2/2012  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

134. 

3/2/2012  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

135. 

27/12/2011  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

136. 

9/11/2011  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

137. 

31/8/2011  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

138. 

9/8/2011  Εσωτερικός Έλεγχος (Κ.Ε.Δ.)

139. 

15/7/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

140. 

24/6/2011  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

141. 

9/6/2011  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

142. 

4/5/2011  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

143. 

6/4/2011  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

144. 

30/3/2011  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

145. 

9/3/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

146. 

23/2/2011  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

147. 

8/2/2011  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

148. 

30/12/2010  Δημοσιοποίηση λήψης ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

149. 

28/12/2010  Απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

150. 

15/12/2010  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

151. 

9/11/2010  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

152. 

31/8/2010  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

153. 

26/7/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

154. 

24/6/2010  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

155. 

10/6/2010  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

156. 

7/5/2010  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

157. 

8/4/2010  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

158. 

30/3/2010  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

159. 

11/3/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

160. 

24/2/2010  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το Oικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

161. 

3/2/2010  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

162. 

21/12/2009  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

163. 

10/11/2009  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

164. 

28/8/2009  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

165. 

11/8/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

166. 

15/7/2009  Διορισμός Διοικητικού Συμβούλου

167. 

1/7/2009  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

168. 

11/6/2009  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

169. 

8/5/2009  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

170. 

6/4/2009  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

171. 

2/4/2009  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί μη καταβολής μερίσματος.

172. 

17/3/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

173. 

27/2/2009  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

174. 

26/1/2009  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

175. 

23/12/2008  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

176. 

14/11/2008  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

177. 

27/8/2008  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

178. 

5/8/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

179. 

24/7/2008  Αποστολή Μερίσματος

180. 

1/7/2008  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

181. 

19/6/2008  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

182. 

9/5/2008  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

183. 

16/4/2008  Συμπληρωματική Ανακοίνωση

184. 

4/4/2008  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

185. 

28/3/2008  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

186. 

26/3/2008  Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος - Υπενθύμιση

187. 

7/3/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

188. 

26/2/2008  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

189. 

29/1/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

190. 

21/12/2007  Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

191. 

4/12/2007  Απόφαση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

192. 

24/8/2007  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

193. 

31/7/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

194. 

24/7/2007  Αποστολή Μερίσματος

195. 

2/7/2007  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

196. 

21/6/2007  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

197. 

3/4/2007  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

198. 

28/3/2007  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

199. 

8/3/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

200. 

28/2/2007  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

201. 

8/2/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

202. 

27/12/2006  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

203. 

29/8/2006  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

204. 

2/8/2006  Αποστολή μερίσματος

205. 

26/7/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

206. 

24/7/2006  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

207. 

12/7/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση αναφορικά με την καταβολή μερίσματος

208. 

6/7/2006  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

209. 

12/4/2006  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

210. 

4/4/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση επί των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

211. 

28/3/2006  Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με την εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

212. 

28/3/2006  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

213. 

16/3/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι.

214. 

24/2/2006  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

215. 

10/2/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

216. 

30/11/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

217. 

24/11/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί μείωσης του κεφαλαίου

218. 

1/11/2005  Ανακοίνωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού καφαλαίου της Εταιρείας και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

219. 

19/10/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση της κεφαλαιουχικής δομής της Εταιρείας και λήψη απόφασης περί μεταβολής της ή μη.

220. 

26/8/2005  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

221. 

5/8/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

222. 

3/8/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

223. 

15/7/2005  Ανακοίνωση μεταστέγασης των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας

224. 

16/6/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

225. 

29/3/2005  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

226. 

10/3/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

227. 

28/2/2005  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

228. 

10/2/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

229. 

24/6/2004  Ανακοίνωση προς ΧΑΚ για Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας

230. 

24/6/2004  Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας