ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  

 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

1. 

21/8/2020  Διορισμού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

2. 

6/8/2020  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

3. 

5/8/2020  Προτεινόμενοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο

4. 

13/7/2020  Κατάσταση Διασποράς 30.06.2020

5. 

10/6/2020  Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

6. 

29/5/2020  Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019

7. 

15/5/2020  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

8. 

11/5/2020  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

9. 

29/4/2020  Διορισμός Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

10. 

29/4/2020  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

11. 

13/4/2020  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

12. 

24/3/2020  Επίδραση επιδημίας Κορωνοϊού (COVID-19) στην Εταιρεία

13. 

9/3/2020  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

14. 

3/3/2020  Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή

15. 

3/2/2020  Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

16. 

14/1/2020  Κατάσταση Διασποράς 31.12.2019

17. 

7/1/2020  Αποχώρηση Οικονομικού Διευθυντή

18. 

14/10/2019  Κατάσταση Διασποράς 30.09.2019

19. 

13/9/2019  Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2019

20. 

3/9/2019  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

21. 

11/7/2019  Κατάσταση Διασποράς 30.06.2019

22. 

13/6/2019  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

23. 

24/4/2019  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

24. 

24/4/2019  Σημαντικές Συμμετοχές

25. 

24/4/2019  Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

26. 

24/4/2019  Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

27. 

24/4/2019  Αποχώρηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

28. 

24/4/2019  Ανακοίνωση διορισμού μέλους διοικητικού συμβουλίου

29. 

24/4/2019  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

30. 

24/4/2019  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

31. 

24/4/2019  Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

32. 

24/4/2019  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

33. 

12/4/2019  Κατάσταση Διασποράς 31.03.2019

34. 

14/1/2019  Κατάσταση Διασποράς 31.12.2018

35. 

11/10/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

36. 

24/8/2018  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2018

37. 

9/8/2018  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

38. 

12/7/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

39. 

28/6/2018  Επιτροπές Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

40. 

28/6/2018  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

41. 

22/6/2018  Σημαντικές Συμμετοχές

42. 

22/6/2018  Συναλλαγή Αξιωματούχου

43. 

22/6/2018  Σημαντική Συμμετοχή

44. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

45. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

46. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

47. 

21/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

48. 

20/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

49. 

11/6/2018  Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Αποστολή Επιστολών Παραχώρησης

50. 

30/5/2018  Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Αποτέλεσμα Κάλυψης Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης από τους Κατόχους τους Κατά την Περίδοο Άσκησης

51. 

21/5/2018  Έγκριση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου

52. 

7/5/2018  Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

53. 

7/5/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

54. 

2/5/2018  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017

55. 

27/4/2018  Αναβολή συνεδρίασης

56. 

17/4/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

57. 

17/4/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

58. 

2/4/2018  Ενημερωτικό Δελτίο 30/03/2018

59. 

9/3/2018  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

60. 

28/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

61. 

7/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

62. 

15/1/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

63. 

9/1/2018  Διορισμός εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας

64. 

29/12/2017  Παραίτηση Ελεγκτών

65. 

24/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου (Διορθωτική)

66. 

23/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου

67. 

17/10/2017  Έκδοση και παραχώρηση 5.139.240 νέων σύνηθων μετοχών στην Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σία Λτδ

68. 

10/10/2017  Αναβολή Συνεδρίας

69. 

28/9/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

70. 

26/9/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου – Παραχώρηση 5.139.240 σύνηθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,02 στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλή & Σια Λτδ έναντι συνολικού ποσού €2.030.000

71. 

26/9/2017  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Αποποίηση Δικαιωμάτων Προτίμησης για παραχώρηση 5.139.240 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,02 έκαστη στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλής και Σια Λτδ.

72. 

13/9/2017  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017

73. 

6/9/2017  Διαδικασία Ανακεφαλοποίησης σύμφωνα με την Φερεγγυότητα ΙΙ

74. 

5/9/2017  Ανακοίνωση αναφορικά με δημοσίευμα για φερόμενη εμπλοκή της Εταιρείας σε ανύπαρκτα δυστυχήματα

75. 

4/9/2017  Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή

76. 

1/9/2017  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

77. 

31/8/2017  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβούλιου για Μεταβολή κεφαλαίου

78. 

31/8/2017  Διορισμός μέλους του ΔΣ

79. 

25/8/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

80. 

11/8/2017  Συνέχιση Συνεδρίας ΔΣ Κόσμος Ασφαλιστικής

81. 

2/8/2017  Αναδιάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

82. 

2/8/2017  Διορισμός μέλων

83. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Διορισμών

84. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

85. 

30/6/2017  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

86. 

22/6/2017  Αλλαγή Επιτροπής Ελέγχου

87. 

22/6/2017  Ετήσια Γενική Συνέλευση

88. 

16/6/2017  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

89. 

22/5/2017  Μείωση κεφαλαίου

90. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

91. 

11/5/2017  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016

92. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

93. 

22/12/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

94. 

1/9/2016  Ανακοίνωση Κράτους Καταγωγής

95. 

5/8/2016  Ειδοποίηση Σύγκλισης Διοικητικού Συμβουλίου

96. 

30/6/2016  Διορισμός Γραμματέα

97. 

29/6/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

98. 

22/6/2016  Λειτουργός Συμμόρφωσης

99. 

16/6/2016  Παραίτηση Γραμματέα

100. 

16/6/2016  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

101. 

17/5/2016  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2016

102. 

22/4/2016  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

103. 

11/4/2016  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

104. 

6/4/2016  Αποχώρηση Οικονομικού Διευθυντή

105. 

26/2/2016  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

106. 

8/2/2016  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

107. 

17/12/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

108. 

3/11/2015  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

109. 

26/8/2015  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

110. 

24/7/2015  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

111. 

29/6/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

112. 

11/6/2015  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

113. 

6/5/2015  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

114. 

3/4/2015  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

115. 

27/3/2015  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2014 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

116. 

6/3/2015  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

117. 

27/2/2015  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

118. 

4/2/2015  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

119. 

11/12/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

120. 

6/11/2014  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

121. 

29/8/2014  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

122. 

23/7/2014  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

123. 

22/7/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

124. 

12/6/2014  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

125. 

7/5/2014  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

126. 

29/4/2014  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

127. 

25/4/2014  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2013 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

128. 

27/3/2014  Αναβολή συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου

129. 

5/3/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας"

130. 

26/2/2014  Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

131. 

5/2/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013"

132. 

17/12/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

133. 

5/11/2013  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

134. 

30/8/2013  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

135. 

10/7/2013  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

136. 

26/6/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

137. 

13/6/2013  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

138. 

2/5/2013  Απόκτηση ποσοστού συμμετοχής άνω του 10%

139. 

30/4/2013  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

140. 

24/4/2013  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

141. 

19/4/2013  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2012 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

142. 

29/3/2013  Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 04-2013 του ΧΑΚ

143. 

28/3/2013  Αναβολή της εξέτασης των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012

144. 

7/3/2013  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

145. 

27/2/2013  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

146. 

5/2/2013  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

147. 

19/12/2012  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημία

148. 

13/11/2012  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

149. 

31/8/2012  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

150. 

17/7/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

151. 

26/6/2012  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

152. 

21/6/2012  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

153. 

10/5/2012  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

154. 

20/4/2012  Πληροφόρηση άρθρου 18 του Ν. 190(Ι)2007

155. 

6/4/2012  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

156. 

30/3/2012  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2011, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

157. 

9/3/2012  Διάθεση και απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

158. 

9/3/2012  Δημοσιοποίηση Λήψης ειδοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

159. 

8/3/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

160. 

29/2/2012  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

161. 

3/2/2012  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

162. 

27/12/2011  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

163. 

9/11/2011  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

164. 

31/8/2011  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

165. 

9/8/2011  Εσωτερικός Έλεγχος (Κ.Ε.Δ.)

166. 

15/7/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

167. 

24/6/2011  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

168. 

9/6/2011  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

169. 

4/5/2011  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

170. 

6/4/2011  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

171. 

30/3/2011  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

172. 

9/3/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

173. 

23/2/2011  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

174. 

8/2/2011  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

175. 

30/12/2010  Δημοσιοποίηση λήψης ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

176. 

28/12/2010  Απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

177. 

15/12/2010  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

178. 

9/11/2010  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

179. 

31/8/2010  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

180. 

26/7/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

181. 

24/6/2010  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

182. 

10/6/2010  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

183. 

7/5/2010  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

184. 

8/4/2010  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

185. 

30/3/2010  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

186. 

11/3/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

187. 

24/2/2010  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το Oικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

188. 

3/2/2010  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

189. 

21/12/2009  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

190. 

10/11/2009  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

191. 

28/8/2009  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

192. 

11/8/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

193. 

15/7/2009  Διορισμός Διοικητικού Συμβούλου

194. 

1/7/2009  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

195. 

11/6/2009  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

196. 

8/5/2009  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

197. 

6/4/2009  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

198. 

2/4/2009  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί μη καταβολής μερίσματος.

199. 

17/3/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

200. 

27/2/2009  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

201. 

26/1/2009  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

202. 

23/12/2008  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

203. 

14/11/2008  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

204. 

27/8/2008  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

205. 

5/8/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

206. 

24/7/2008  Αποστολή Μερίσματος

207. 

1/7/2008  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

208. 

19/6/2008  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

209. 

9/5/2008  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

210. 

16/4/2008  Συμπληρωματική Ανακοίνωση

211. 

4/4/2008  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

212. 

28/3/2008  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

213. 

26/3/2008  Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος - Υπενθύμιση

214. 

7/3/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

215. 

26/2/2008  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

216. 

29/1/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

217. 

21/12/2007  Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

218. 

4/12/2007  Απόφαση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

219. 

24/8/2007  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

220. 

31/7/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

221. 

24/7/2007  Αποστολή Μερίσματος

222. 

2/7/2007  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

223. 

21/6/2007  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

224. 

3/4/2007  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

225. 

28/3/2007  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

226. 

8/3/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

227. 

28/2/2007  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

228. 

8/2/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

229. 

27/12/2006  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

230. 

29/8/2006  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

231. 

2/8/2006  Αποστολή μερίσματος

232. 

26/7/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

233. 

24/7/2006  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

234. 

12/7/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση αναφορικά με την καταβολή μερίσματος

235. 

6/7/2006  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

236. 

12/4/2006  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

237. 

4/4/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση επί των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

238. 

28/3/2006  Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με την εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

239. 

28/3/2006  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

240. 

16/3/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι.

241. 

24/2/2006  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

242. 

10/2/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

243. 

30/11/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

244. 

24/11/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί μείωσης του κεφαλαίου

245. 

1/11/2005  Ανακοίνωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού καφαλαίου της Εταιρείας και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

246. 

19/10/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση της κεφαλαιουχικής δομής της Εταιρείας και λήψη απόφασης περί μεταβολής της ή μη.

247. 

26/8/2005  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

248. 

5/8/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

249. 

3/8/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

250. 

15/7/2005  Ανακοίνωση μεταστέγασης των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας

251. 

16/6/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

252. 

29/3/2005  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

253. 

10/3/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

254. 

28/2/2005  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

255. 

10/2/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

256. 

24/6/2004  Ανακοίνωση προς ΧΑΚ για Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας

257. 

24/6/2004  Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας