ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  

 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

1. 

29/5/2020  Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019

2. 

15/5/2020  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

3. 

11/5/2020  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

4. 

29/4/2020  Διορισμός Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

5. 

29/4/2020  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

6. 

13/4/2020  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

7. 

24/3/2020  Επίδραση επιδημίας Κορωνοϊού (COVID-19) στην Εταιρεία

8. 

9/3/2020  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

9. 

3/3/2020  Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή

10. 

3/2/2020  Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

11. 

14/1/2020  Κατάσταση Διασποράς 31.12.2019

12. 

7/1/2020  Αποχώρηση Οικονομικού Διευθυντή

13. 

14/10/2019  Κατάσταση Διασποράς 30.09.2019

14. 

13/9/2019  Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2019

15. 

3/9/2019  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

16. 

11/7/2019  Κατάσταση Διασποράς 30.06.2019

17. 

13/6/2019  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

18. 

24/4/2019  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

19. 

24/4/2019  Σημαντικές Συμμετοχές

20. 

24/4/2019  Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

21. 

24/4/2019  Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

22. 

24/4/2019  Αποχώρηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

23. 

24/4/2019  Ανακοίνωση διορισμού μέλους διοικητικού συμβουλίου

24. 

24/4/2019  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

25. 

24/4/2019  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

26. 

24/4/2019  Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

27. 

24/4/2019  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

28. 

12/4/2019  Κατάσταση Διασποράς 31.03.2019

29. 

14/1/2019  Κατάσταση Διασποράς 31.12.2018

30. 

11/10/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

31. 

24/8/2018  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2018

32. 

9/8/2018  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

33. 

12/7/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

34. 

28/6/2018  Επιτροπές Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

35. 

28/6/2018  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

36. 

22/6/2018  Σημαντικές Συμμετοχές

37. 

22/6/2018  Συναλλαγή Αξιωματούχου

38. 

22/6/2018  Σημαντική Συμμετοχή

39. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

40. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

41. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

42. 

21/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

43. 

20/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

44. 

11/6/2018  Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Αποστολή Επιστολών Παραχώρησης

45. 

30/5/2018  Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Αποτέλεσμα Κάλυψης Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης από τους Κατόχους τους Κατά την Περίδοο Άσκησης

46. 

21/5/2018  Έγκριση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου

47. 

7/5/2018  Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

48. 

7/5/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

49. 

2/5/2018  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017

50. 

27/4/2018  Αναβολή συνεδρίασης

51. 

17/4/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

52. 

17/4/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

53. 

2/4/2018  Ενημερωτικό Δελτίο 30/03/2018

54. 

9/3/2018  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

55. 

28/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

56. 

7/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

57. 

15/1/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

58. 

9/1/2018  Διορισμός εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας

59. 

29/12/2017  Παραίτηση Ελεγκτών

60. 

24/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου (Διορθωτική)

61. 

23/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου

62. 

17/10/2017  Έκδοση και παραχώρηση 5.139.240 νέων σύνηθων μετοχών στην Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σία Λτδ

63. 

10/10/2017  Αναβολή Συνεδρίας

64. 

28/9/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

65. 

26/9/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου – Παραχώρηση 5.139.240 σύνηθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,02 στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλή & Σια Λτδ έναντι συνολικού ποσού €2.030.000

66. 

26/9/2017  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Αποποίηση Δικαιωμάτων Προτίμησης για παραχώρηση 5.139.240 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,02 έκαστη στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλής και Σια Λτδ.

67. 

13/9/2017  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017

68. 

6/9/2017  Διαδικασία Ανακεφαλοποίησης σύμφωνα με την Φερεγγυότητα ΙΙ

69. 

5/9/2017  Ανακοίνωση αναφορικά με δημοσίευμα για φερόμενη εμπλοκή της Εταιρείας σε ανύπαρκτα δυστυχήματα

70. 

4/9/2017  Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή

71. 

1/9/2017  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

72. 

31/8/2017  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβούλιου για Μεταβολή κεφαλαίου

73. 

31/8/2017  Διορισμός μέλους του ΔΣ

74. 

25/8/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

75. 

11/8/2017  Συνέχιση Συνεδρίας ΔΣ Κόσμος Ασφαλιστικής

76. 

2/8/2017  Αναδιάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

77. 

2/8/2017  Διορισμός μέλων

78. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Διορισμών

79. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

80. 

30/6/2017  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

81. 

22/6/2017  Αλλαγή Επιτροπής Ελέγχου

82. 

22/6/2017  Ετήσια Γενική Συνέλευση

83. 

16/6/2017  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

84. 

22/5/2017  Μείωση κεφαλαίου

85. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

86. 

11/5/2017  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016

87. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

88. 

22/12/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

89. 

1/9/2016  Ανακοίνωση Κράτους Καταγωγής

90. 

5/8/2016  Ειδοποίηση Σύγκλισης Διοικητικού Συμβουλίου

91. 

30/6/2016  Διορισμός Γραμματέα

92. 

29/6/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

93. 

22/6/2016  Λειτουργός Συμμόρφωσης

94. 

16/6/2016  Παραίτηση Γραμματέα

95. 

16/6/2016  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

96. 

17/5/2016  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2016

97. 

22/4/2016  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

98. 

11/4/2016  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

99. 

6/4/2016  Αποχώρηση Οικονομικού Διευθυντή

100. 

26/2/2016  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

101. 

8/2/2016  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

102. 

17/12/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

103. 

3/11/2015  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

104. 

26/8/2015  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

105. 

24/7/2015  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

106. 

29/6/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

107. 

11/6/2015  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

108. 

6/5/2015  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

109. 

3/4/2015  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

110. 

27/3/2015  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2014 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

111. 

6/3/2015  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

112. 

27/2/2015  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

113. 

4/2/2015  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

114. 

11/12/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

115. 

6/11/2014  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

116. 

29/8/2014  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

117. 

23/7/2014  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

118. 

22/7/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

119. 

12/6/2014  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

120. 

7/5/2014  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

121. 

29/4/2014  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

122. 

25/4/2014  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2013 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

123. 

27/3/2014  Αναβολή συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου

124. 

5/3/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας"

125. 

26/2/2014  Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

126. 

5/2/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013"

127. 

17/12/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

128. 

5/11/2013  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

129. 

30/8/2013  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

130. 

10/7/2013  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

131. 

26/6/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

132. 

13/6/2013  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

133. 

2/5/2013  Απόκτηση ποσοστού συμμετοχής άνω του 10%

134. 

30/4/2013  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

135. 

24/4/2013  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

136. 

19/4/2013  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2012 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

137. 

29/3/2013  Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 04-2013 του ΧΑΚ

138. 

28/3/2013  Αναβολή της εξέτασης των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012

139. 

7/3/2013  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

140. 

27/2/2013  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

141. 

5/2/2013  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

142. 

19/12/2012  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημία

143. 

13/11/2012  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

144. 

31/8/2012  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

145. 

17/7/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

146. 

26/6/2012  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

147. 

21/6/2012  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

148. 

10/5/2012  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

149. 

20/4/2012  Πληροφόρηση άρθρου 18 του Ν. 190(Ι)2007

150. 

6/4/2012  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

151. 

30/3/2012  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2011, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

152. 

9/3/2012  Διάθεση και απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

153. 

9/3/2012  Δημοσιοποίηση Λήψης ειδοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

154. 

8/3/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

155. 

29/2/2012  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

156. 

3/2/2012  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

157. 

27/12/2011  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

158. 

9/11/2011  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

159. 

31/8/2011  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

160. 

9/8/2011  Εσωτερικός Έλεγχος (Κ.Ε.Δ.)

161. 

15/7/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

162. 

24/6/2011  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

163. 

9/6/2011  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

164. 

4/5/2011  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

165. 

6/4/2011  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

166. 

30/3/2011  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

167. 

9/3/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

168. 

23/2/2011  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

169. 

8/2/2011  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

170. 

30/12/2010  Δημοσιοποίηση λήψης ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

171. 

28/12/2010  Απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

172. 

15/12/2010  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

173. 

9/11/2010  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

174. 

31/8/2010  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

175. 

26/7/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

176. 

24/6/2010  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

177. 

10/6/2010  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

178. 

7/5/2010  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

179. 

8/4/2010  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

180. 

30/3/2010  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

181. 

11/3/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

182. 

24/2/2010  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το Oικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

183. 

3/2/2010  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

184. 

21/12/2009  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

185. 

10/11/2009  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

186. 

28/8/2009  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

187. 

11/8/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

188. 

15/7/2009  Διορισμός Διοικητικού Συμβούλου

189. 

1/7/2009  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

190. 

11/6/2009  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

191. 

8/5/2009  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

192. 

6/4/2009  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

193. 

2/4/2009  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί μη καταβολής μερίσματος.

194. 

17/3/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

195. 

27/2/2009  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

196. 

26/1/2009  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

197. 

23/12/2008  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

198. 

14/11/2008  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

199. 

27/8/2008  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

200. 

5/8/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

201. 

24/7/2008  Αποστολή Μερίσματος

202. 

1/7/2008  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

203. 

19/6/2008  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

204. 

9/5/2008  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

205. 

16/4/2008  Συμπληρωματική Ανακοίνωση

206. 

4/4/2008  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

207. 

28/3/2008  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

208. 

26/3/2008  Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος - Υπενθύμιση

209. 

7/3/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

210. 

26/2/2008  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

211. 

29/1/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

212. 

21/12/2007  Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

213. 

4/12/2007  Απόφαση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

214. 

24/8/2007  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

215. 

31/7/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

216. 

24/7/2007  Αποστολή Μερίσματος

217. 

2/7/2007  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

218. 

21/6/2007  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

219. 

3/4/2007  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

220. 

28/3/2007  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

221. 

8/3/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

222. 

28/2/2007  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

223. 

8/2/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

224. 

27/12/2006  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

225. 

29/8/2006  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

226. 

2/8/2006  Αποστολή μερίσματος

227. 

26/7/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

228. 

24/7/2006  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

229. 

12/7/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση αναφορικά με την καταβολή μερίσματος

230. 

6/7/2006  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

231. 

12/4/2006  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

232. 

4/4/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση επί των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

233. 

28/3/2006  Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με την εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

234. 

28/3/2006  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

235. 

16/3/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι.

236. 

24/2/2006  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

237. 

10/2/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

238. 

30/11/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

239. 

24/11/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί μείωσης του κεφαλαίου

240. 

1/11/2005  Ανακοίνωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού καφαλαίου της Εταιρείας και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

241. 

19/10/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση της κεφαλαιουχικής δομής της Εταιρείας και λήψη απόφασης περί μεταβολής της ή μη.

242. 

26/8/2005  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

243. 

5/8/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

244. 

3/8/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

245. 

15/7/2005  Ανακοίνωση μεταστέγασης των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας

246. 

16/6/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

247. 

29/3/2005  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

248. 

10/3/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

249. 

28/2/2005  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

250. 

10/2/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

251. 

24/6/2004  Ανακοίνωση προς ΧΑΚ για Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας

252. 

24/6/2004  Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας